Werkatelier Leefomgeving Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor de energie en de rijke ideeën die u heeft ingebracht. Zonder u had de Provincie niet deze start op weg naar de meest rijke groenblauwe leefomgeving van verstedelijkt gebied in de EU in 2030 kunnen maken!

Op 16, 20 en 23 juni 2017 vonden de werkateliers Rijke Groenblauwe Leefomgeving plaats in Gouda, Zoetermeer en Dordrecht. Drie bijzonder geslaagde bijeenkomsten waaruit een rijke oogst naar voren is gekomen: maar liefst 50 deals zijn in de middagen ontstaan. Op dit moment verwerkt de Provincie deze deals, pitches en ideeën.

Notulen
Hiernaast vindt u de visuele notulen van de drie bijeenkomsten, gemaakt door de Jongens van de Tekeningen. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Waarom werkateliers?
Zuid-Holland staat voor talloze nieuwe uitdagingen op het gebied van klimaat, verstedelijking, demografie, economie en mobiliteit. Hetzelfde geldt voor milieu, recreatie, natuur en energie. Het gaat er om dat we samen kansen creëren om onze leefomgeving naar een hoger niveau te tillen. Met als ambitie: de meest aantrekkelijke stedelijke leefomgeving van Europa creëren.

Om die reden deed de Provincie Zuid-Holland een beroep op alle partners en nodigde hen uit voor de werkateliers. Door ideeën en visies te combineren, onderzochten de partners samen hoe die aantrekkelijke leefomgeving in 2030 een feit wordt. Ideeën werden uitgewerkt tot concrete deals. Doel van de Provincie is om deze deals nu verder te ontwikkelen met de direct betrokken partners.

Visuele notulen van Werkatelier Leefomgeving Zuid-Holland op 16 juni 2017 te Gouda

Visuele notulen van Werkatelier Leefomgeving Zuid-Holland op 20 juni 2017 te Zoetermeer

Visuele notulen van Werkatelier Leefomgeving Zuid-Holland op 23 juni 2017 te Dordrecht